Når hvert minutt teller...
..Aktiv Brannalarm og boligsikring fra CORE Security.

Styret er ansvarlig for at borettslag og sameier følger opp brannvernlovgivningen:

«Hver bolig skal ha varslings- og slokningsutstyr for brann, og utstyret må virke. Utstyret må vedlikeholdes og erstattes ved behov»

CORE Security sitt aktive Brannvarslingssystem verifiserer kontinuerlig at alle komponentene i brannvarslingssystemet er aktive og fungerende. Dette er din Trygghet.

I Norge i dag er det ofte slik at hver beboer har sitt eget private brannvarslingssystem. Vi i CORE Security vet at et kollektivt system med nabovarsling er det mest effektive tiltaket innen brannsikkerhet. Visste du at?

  • I Norge omkommer årlig mellom 50 og 60 personer i brann.
  • Det er rundt 3 000 bygningsbranner med skadeutbetalinger opp mot 5 mrd. kroner. • En røykvarsler har en levetid på ca. 5 år.
  • De fleste barn under 13 år ikke våkner av en røykvarsler som går i alarm.
  • Med en stadig eldre befolkning er nabovarsling et effektivt og smart tiltak.


 

Når ble brannvarslingsanlegget i ditt borettslag sist kontrollert?

  • Er det melderfeil, slyngefeil.
  • Er du sikker på at GSM kommunikasjonen fungerer?
  • Får man melding dersom det brenner i naboleiligheten.

CORE har utviklet en helt ny brannvarslingstjeneste der sikkerheten er ivaretatt i alle ledd.

  • Anlegget og alle sensorer kontrolleres kontinuerlig! Feil varsles umiddelbart og blir raskt rettet opp i. På denne måten vet du alltid at systemet er operativt.
  • Trådløse varslere og sirener kan installeres i leilighetene for å gjøre dem til del av borettslag anlegget! De fleste av dagens anlegg er montert i betong-trappeoppgangene. Når røyken siver ut der og sirenen går er det ofte for sent!

Kontakt oss for uforpliktende samtale

Meldingen er sendt, tusen takk!